EPOXY

Teqton levererar och utför ett brett utbud av epoxybehandlingar.
Dessa anpassas efter kundens behov och utförs både på egna teqplangolv och som efterbehandling av andra typer av betonggolv.


Det finns ingen ytbehandling som är lika mångsidig och anpassningsbar som en epoxybehandling.
I modern industri ställs höga krav på rengöring och kemikalieresistens. Detta gäller särskilt för företag som producerar och hanterar läkemedel och livsmedel, där nivån på rengöring och hygien som måste bibehållas kräver golv som tål inte bara stora mekaniska påverkan utan även kemikalier av alla tänkbara slag.
Förmågan att uppfylla dessa krav hjälper till att göra epoxybehandlingar så populära.

 

EPOXY OCH HÄLSA

Tidigare innehöll härdaren för de flesta epoxier komponenter som var extremt hälsoskadliga.
Dessa har idag ersatts av andra och mycket mindre skadliga produkter som gör epoxi lättare att använda både som färg, beläggning och som reparationsmurbruk för många typer av uppgifter.
Epoxyuppgifter är dock något som måste utföras av professionella hantverkare både för hälsoaspekten, men också baserat på kraven på kvaliteten på det utförda arbetet.

 

EPOXY-FÄRG ELLER EPOXY-COATING?

Vid rådgivning om slutbehandling med epoxi står kundens förväntningar på den färdiga ytan i fokus.
Färgen är alltid viktig men relativt lätt att välja och kan anpassas i praktiskt taget alla typer av epoxiprojekt.
Men det är i större utsträckning kravet på golvytans struktur som står i fokus när vi pratar lösningar med kunden.
När det gäller en utställningshall / showroom, där drömmen är det glansiga släta golvet, bör man skilja mellan de något tjockare epoxibeläggningarna som kan göras i både blanka och matt yta och i praktiskt taget alla färger.
Om det däremot krävs ett produktionsgolv i en fabrik för resultatet måste det vara ett halksäkert och slitstarkt golv och en epoxifärg med kvartssand kan ge önskat slutresultat.
För de mycket speciella projekten som serverhallar och tillverkning av fina komponenter kan ESD-golv göras statiskt.

Kontakta Teqton medan ditt projekt är i planeringsfasen och gå med oss ​​för råd om rätt val av yta för dina behov.

VILL DU PRATA?

Behöver du information om hur epoxiremsor kan hjälpa till att strukturera dina arbetsflöden eller när ett helt målat golv kan vara en bra lösning? Skicka gärna ett mejl med din begäran så får vi rätt anställd att kontakta dig.

BEHÖVER DU VÄGLEDNING?

Kontakta Samuel för frågor och vägledning