MILJÖCERTIFIERINGEN BREEAM 

BREEAM är ett av de största miljöcertifieringssystem som används, vilket är byggbranschens verktyg för att mäta miljöprestanda. Teqton kan tillhandahålla LCA och EPD för att du ska uppnå certifieringen.


Det brittiska miljöcertifieringssystemet för byggnader BREEAM är idag ett av de största miljöcertifieringssystem som används i Europa. Detta på grund av de höga hållbarhetskraven och fokus på att bygga framtidssäkra byggnader.

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method, och finns i olika varianter beroende på typ av fastighet. Det som är bra med certifieringen är att den också gör det möjligt att jämföra konstruktioners hållbarhetsnivå i ett internationellt sammanhang.

 

HUR VÄRDERAS BYGGNADER?

Miljöpresentationen bedöms inom olika områden, och med minimikrav på t.ex. projektledning, energianvändning, inomhusklimat (ventilation och belysning) och markanvändning.

Bedömningen resulterar i betyget acceptable, pass, good, very good, excellent eller outstanding.

TEQTONS PRODUKTER

Du kan lära dig mycket mer om våra produkter, där miljö och certifieringar är en naturlig del av processen.

Samuel Ribberfors

MER INFO OM BREEAM?

Kontakta Samuel Ribberfors för frågor och vägledning