CERTIFIERINGAR

På Teqton erbjuder vi våra kunder en LCA (Life Cycle Assessment) eller en 3:e parts verifierad EDP (Environmental Product Declaration) för projektet redan innan de lämnar ritbordet. På så sätt säkerställer vi grönare och mer långsiktigt hållbara projekt.


När man planerar projekt i dagens samhälle är vikten av "gröna" aspekter avgörande.
Certifieringar och lagstiftning hjälper kunderna mot både mer ekonomiska och miljömässiga lösningar.

Under de senaste åren har Teqton deltagit i flera DGNB- och BREEAM-certifierade projekt.
Certifieringarna DGNB, BREEAM och LEED är bland de mest använda i Europa och Skandinavien och ses som en naturlig del av de flesta projekt.

Ett certifierat projekt ställer höga krav, inte bara på huvud- och huvudentreprenören utan även på alla underentreprenörer som sköter var sin del av byggprocessen.

Som ledare i vår bransch följer Teqton de högsta standarderna för hur vi hanterar och driver vår verksamhet. Vi försöker också föregå med gott exempel, både i våra egna projekt och som en del av branschen.

 

FÅ CERTIFIERINGAR

På Teqton erbjuder vi våra kunder en LCA (Life Cycle Assessment) eller en 3:e del verifiering EDP (Environmental Product Declaration) för projekt redan innan de lämnar ritbordet.
På så sätt säkerställer vi grönare och mer långvariga projekt.

PRODUKTDEKLARATION

När konsulter och entreprenörer önskar en certifiering är det en mängd parametrar som man tittar närmare på för att fastställa att vi som underleverantören förväntas nå upp till.

Lite av det vi gör på Teqton:

  • Vi ser till att sortera vårt avfall noggrant, så att vi ser till att allt som går att återanvända återanvänds.
  • Vi redovisar avfallsmängder
  • Vi är medvetna om vår förbrukning av bränsle och el, och gör vad vi kan för att minska vår förbrukning
  • Vi använder inga eller väldigt få REACH-produkter, vilket är produkter som innehåller farliga och/eller giftiga ämnen
  • EPD – Miljövarudeklaration
  • Teqton har en hög poäng på vårt klimatavtryck jämfört med liknande produkter. Vårt klimatavtryck är 30 % lägre än branschgenomsnittet. Ett faktum som spelar in i detta är avsaknaden av armering i våra golv.

 

LÄS MER OM DE OLIKA CERTIFIERINGARNA

Nedan hittar du en lista över de olika certifieringarna och deklarationerna.

DGNB-Certifiering

Teqton kan ingå i konstruktioner som syftar till att få en DGNB-certifiering. Baserat på FN:s definition av hållbarhet kan vi följa de standarder som en sådan certifiering kräver.

BREEAM-Certifiering

Teqton kan tillhandahålla både LCA och EPD, så att det är möjligt att uppnå BREEAM-certifieringen. Gör det möjligt att jämföra byggnaders hållbarhetsnivå i internationella sammanhang.

LEED-Certifiering

Teqton kan tillhandahålla både LCA och EPD, så att det är möjligt att uppnå LEED-certifieringen. Denna innehåller aspekter för att upprätthålla standarder som relaterar till den miljöpåverkan som finns i byggandet.

EPD

Teqton kan tillhandahålla en EPD som dokumenterar miljöegenskaperna hos vår leverans. EPD säkerställer att de miljömässiga europeiska och internationella standarderna följs i produkten.

lCA - Produktens livscykel

Livscykelanalys (LCA) är en välkänd och väletablerad metod för att skapa en transparent och trovärdig miljöredovisning.
Det är ett värdefullt verktyg som visar en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

TEQTONS PRODUKTER

Du kan lära dig mycket mer om våra produkter, där miljö och certifieringar är en naturlig del av processen.

TEQTONS ARBETE MED MILJÖ OCH CSR

Teqton lägger grunden för en hållbar och grönare framtid.

Samuel Ribberfors

MERE INFO OM CERTIFICERINGER, EPD OG LCA?

Kontakta Samuel Ribberfors för frågor och vägledning

GOD AFFÄRSETIK

På Teqton bygger vår verksamhet på god affärsetik och leverantörer måste uppfylla särskilda etiska krav. Detta för att säkerställa att våra material framställs i enlighet med mänskliga rättigheter

FN:S 17 GLOBALA MÅL

På Teqton uppnår vi FN:s 17 globala mål och vi är mycket medvetna om att vår påverkan går utöver hållbarhet. För oss är vårt miljöavtryck viktigt, men det är också det sociala fotavtryck som vår verksamhet lämnar efter sig.