Konstruktion av lagerhall med Teqtons produkter

TEQBASE & TEQPLAN ÄR DET HÅLLBARA FOGFRIA GOLVET!

Teqbase i kombination med det polymerförstärkta slitlagret Teqplan ger ett ljust, hårt och
mycket hållbart golv utan fogar.


I dagens produktion då man försöker optimera alla verksamhetens delar i största möjliga utsträckning, ägnas kanske störst fokus på arbetsplattformen, betonggolvet, som i stort sett alla är beroende av.

I en specialiserad och effektiv verksamhet ska industrigolvet vara mer än "bara en yta där pallställagen ska placeras på".

Ett dåligt golv som har fogar och spricker, medför ofta otaliga reparationer som kan vara en källa till frustration för truckförare och ställa till problem för verksamheten i stort

Det kan röra sig om bullrig och skakig arbetsmiljö som skapar risker för olyckor och allmän otrivsel bland personalen, men också problem för företaget i form av nedsatt kapacitet och ökade kostnader för underhåll samt reparationer.

 

TEQTONS FOGFRIA GOLV

Teqton har nischat in sig på ett fogfritt industrigolv av högsta kvalitet, som ger en helt annan färdig produkt än det traditionella betonggolvet.

Med ett fogfritt Teqplan i lager och produktion, uppnås besparingar på underhåll och renhållning, samtidigt som arbetsmiljön nu upplevs som lugnare och kan flyta på utan störningar på grund av ojämnheter och expansionsfogar.

 

PRODUKTERNA TEQBASE OCH TEQPLAN

Teqbase används som underbetong med användningsområden såsom industri- och lagerbyggnader och kan i många fall ersätta traditionellt armerade betonggolv. Teqbase används som undergolv för Teqtons olika slitlager samt för plattor i sättbruk som ofta tillämpas i butiker.

Teqplan används som det slutliga skiktet på Teqbase med användningsområden såsom logistik, industri, produktion, lagerbyggnader med smalgångs-, kran- och höglager, transport och distribution. Därutöver är det även lämpligt i områden med robotar, Autostores, som pågjutning på HDF-bjälklag samt som ytskikt vid renovering av äldre betonggolv.


Du kan läsa mer om produkterna och finna dess datablad här.

TEQBASE

Teqbase används som undergolv i alla typer av industri- och lagerhallar och kan i många fall vara ett alternativ till armerat golv i betong. Teqbase används också som undergolv för alla typer av Teqton-slitlager (t.ex. Teqplan, Teqoton och Latexfalt) samt för kakelbeläggningar och kakelplattor i marmor.

TEQPLAN

Teqplan används som slitlager ovanpå Teqbase och kan användas i t.ex. produktion, lager och maskinhallar. Teqplan ger ett fogfritt, ljust, hållbart, miljövänligt resultat med stor lastkapacitet.

DIAMANTSliPning oCH polering

Som en extra finish på Teqtons fogfria golv kan de avslutas med olika former av slipning och polering. Detta gör det möjligt att välja en färdig yta efter behov, från sidenmatt yta till glansig yta. Därutöver kan en terrazzo slipas fram med salt-peppar yta, vilket lämpar sig till utställningshallar och liknande.

Samuel Ribberfors

MER INFO OM TEQBASE + TEQPLAN

Kontakta Samuel för frågor och vägledning

LADDA NER VÅR PRODUKT OCH DATABLAD

Här hittar du våra tillgängliga produkt- och datablad för Teqbase och Teqplan

Broschyr för Teqbase- Plan Betonggolvsystem

Produktblad for Teqbase

Produktblad for Teqplan

Detaljetegning