DIAMANTSLIPNING OCH POLERING

Ett golv är inte bara ett golv. Så här börjar många av våra samtal med kunderna i ett tidigt skede av ett projekt, där kundens behov måste klargöras så att de kan få rätt produkt levererad med rätt egenskaper och rätt finish.


De flesta företag idag är väl medvetna om hur mycket av deras kostnader som ligger i deras golv, både när det gäller underhåll men även när det gäller rengöring och slitage på maskiner. Ett dåligt kakel- eller betonggolv med fogar, fogar och många reparationer kommer alltid att vara en olägenhet för både anställda på golvet och för företagets ägare.

Så varför inte överväga ett polerat, fogfritt och långvarigt betonggolv?

 

DIAMANTSLIPADE OCH POLERADE GOLV INNEBÄR ETT MARKANT LYFT 

Teqton har nischat in sig på ett fogfritt betonggolv av högsta kvalitet, som ger en helt annan färdig produkt än det traditionella betonggolvet.

Teqtons betonggolv kan ges en extra finish genom vattenglasbehandling och olika antal processteg i diamantslipningen. Där behov och tillämpningsområde bestämmer hur omfattande processen ska vara, från den matta men mycket släta ytan, Teqsmooth, till den blanka Teqgloss som liksom Teqterrazzo kan användas i mässhallar och liknande miljöer.

Med ett fogfritt Teqplan i lager och produktion, uppnås besparingar på underhåll och renhållning, samtidigt som arbetsmiljön nu upplevs som lugnare och kan flyta på utan störningar på grund av ojämnheter och expansionsfogar.

 

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN FÖR DIAMANTSLIPADE OCH POLERADE BETONGGOLV
  • I tung industri, tillverknings- och lagerbyggnader
  • Golv för lätt industri, transportcenter, butiker och golvrenoveringar i samband med bullerdämpning, bättre elasticitet och hög slitstyrka
  • För golv med högre krav på städbarhet och renhet. Livsmedelsindustri etc.
  • Golv med krav på ESD-skydd (Electro Static Discarge) dvs. elektrostatiska avledande golv
TEQTERRAZZO

Teqterrazzo är en ytbehandling som görs steg för steg med olika slipningar och poleringar med specialutvecklade verktyg. Kanske kan det vara en lösning för att avsluta ditt Teqbase- och Teqplan-golv?

TEQSMOOTH OCH TEQGLOSS

Teqsmooth och Teqgloss är en ytbehandling som görs steg för steg med olika slipningar och poleringar med specialutvecklade verktyg. Kanske kan det vara en lösning för att avsluta ditt Teqbase- och Teqplan-golv?

MER INFO OM MÖJLIGHETERNA

Kontakta Samuel för frågor och vägledning