CIRKULÄR EKONOMI I BYGGANDET

På Teqton är hållbarhet en stor del av vår affärsgrund. Våra produkter säkerställer att materialen produceras med stort fokus på hållbarhet. Både i tillverkningsprocessen och efter produktens livstid finns stora möjligheter till återvinning.  


Det är mycket fokus på den cirkulära ekonomin i byggandet då branschen generellt har materialtunga processer och det krävs stora resurser, varför det är avgörande att resurserna används korrekt och effektivt.

En av Teqtons unika fördelar, jämfört med andra produkter i branschen, är den speciella sammansättningen av våra produkter. I våra produkter använder vi knappa eller inga resurser.
Vår användning av gjutblandningar från lokala grustag innebär minimala transporter, vilket minskar vår mängd CO2 vid transport av material.

Vi maximerar den positiva effekten av vårt arbete samtidigt som vi ständigt arbetar för att minimera de negativa effekterna.

Teqtons produkts livscykel.

TEQTONS CIRKULÄRA EKONOMI INOM BYGGINDUSTRIN

Teqton följer inte bara branschen, utan strävar snarare efter att proaktivt minska CO²-utsläppen. Det gör vi genom hela värdekedjan. Dessutom strävar vi efter att minska användningen av nya material för att säkerställa att våra produkter är mer hållbara. Hållbarhet för oss är inte bara när vi producerar våra produkter, utan också möjligheten att återanvända och återvinna efter produkternas livstid.

Våra produkter tillverkas direkt på byggarbetsplatsen och hoppar därför över en del av leveranskedjan, nämligen själva produktionsplatsen där prefabricerade betongprodukter tillverkas. Därmed kan byggfasen förkortas med hjälp av Teqtons produkter, vilket minskar CO².

Teqton-golven har ingen armering, vilket gör det lättare att återvinna efter golvets livstid. Vår betongs höga slitstyrka ger ett uppskattad livscykel på 30-50 år.

Det är möjligt att upp till 80 % av det nedbrutna materialet kan användas i nya byggnader. Det handlar alltså inte bara om att minska resurserna utan också om att använda rätt resurser på rätt sätt.

Upp till 80 % av Teqtons produkter kan återvinnas.

VÅRA PRODUKTER

Teqtons sömlösa betonggolv är ett bra val, både miljömässigt och för ditt nya golv. Teqbase är grunden och kan även användas som arbetsplattform för själva bygget. Till sist placeras slitskiktet Teqplan som kan användas som det är i lager mm. eller skaffa slipningar som passar för butiker och kontorsmiljöer

TEQTONS ARBETE MED MILJÖ OCH CSR

Teqton lägger grunden för en hållbar och grönare framtid.

Samuel Ribberfors

MER INFO OM TEQTONS ARBETE?

Kontakta Samuel Ribberfors för frågor och vägledning