TEQBASE
- UNDERLAGET FÖR TEQPLAN

Det idealiska underlaget för industrigolv! Fogfritt, stor belastningsförmåga, hög kvalitet.


Teqbase kan användas som undergolv i alla typer av industri- och lagerhallar och är i många fall ett alternativ till armerade betonggolv. Teqbase används som undergolv till samtliga typer av Teqton’s ytskikt (Teqplan, Teqoton och Latexfalt) samt för klinker- och marmorkrossbeläggningar.

TEQBASE - SYSTEM FRÅN STARTEN

Ett industrigolv är ingen vanlig handelsvara! Golvet skall vara anpassat till olika behov och krav, något som uppnås genom personlig rådgivning och individuella lösningar. Hos oss finner Ni kompletta systemlösningar. Undergolv, beläggningar och ytskiktsbehandlingar kompletterar varandra och golvuppbyggnaden ger en hög kvalitet och god funktionalitet tack vare systemlösningen.

BASEN ÄR TEQBASE

En blandning av utvalda kvalitetsbindemedel och betonggrus efter en förutbestämd siktkurva lägger grunden för vårt beständiga Teqbase- undergolv..

På den fogfria Teqbase-basbanan läggs ett Teqplan-slitlager anpassat efter kundens behov efter tillräcklig härdning. Detta görs också med en fogfri yta och dyra fogkonstruktioner är således överflödiga.

VI ÄR KRITISKA NÄR DET GÄLLER NOGGRANNHET

För att uppnå bästa möjliga resultat använder vi oss av anpassade produktionsmetoder. Tillverkningen av betongen sker i våra mobila blandningsanläggningar. Utläggningsmaskinerna är specialbyggda och styrs med hjälp av lasergivare. Allt för att motsvara ställda tolerans- och kvalitetskrav.

RATIONELLT GOLVSYSTEM

Fördelen med Teqbase- undergolv är att det läggs ut snabbt och fogfritt. Ett arbetslag lägger ut hela 1.500m² per dag. Redan efter 3-4 dagar kan Teqbase- golvet användas som montageplattform för tunga lyft- och transportmaskiner. Detta ser vi som en stor fördel för byggherren och byggentreprenören som båda sparar tid och pengar. I anslutning till att hallen tas i bruk läggs sedan ett valfritt Teqton- slitlager på Teqbase- golvet, – även detta med fogfri yta. Dyra fogkonstruktioner är därmed överflödiga. En stor fördel med slitlagret är att det kan belastas fullt ut redan efter 4-6 dagar.

VÅRT KUNNANDE ÄR TILL FÖRDEL FÖR ER

Tag med Teqbase- systemet redan i planläggningsfasen. Det lönar sig! Vårt fackfolk besitter maximalt kunnande och har stor erfarenhet, vilket hjälper Er att hålla kostnaderna nere. Kontakta oss redan nu!

TEKNISKA DATA

Underlag
Körfast undergrund med överbyggnad av sand, makadam eller bärlagergrus, (ev. hård isolering)

Fogar
Normalt fogfri överyta. Skiljefogar i Teqbase vid alla fundament och angränsande byggnadsdelar. Vid övergångar och anslutningar används systemlösningar.

Normaltjocklek
Genomsnittlig tjocklek är 180 mm – större vid behov.

Arbetstemperatur
Frostfri miljö.

Belastning
Beroende på underlag och golvtjocklek: Utbredd last upp till 200 kN/m². Punktlast upp till 100 kN på 0,1 x 0,1 m. Vid speciella belastningar och osäkra grundförhållanden skall en geoteknisk undersökning genomföras.

Planhet
Enligt HUS AMA tabell 43.DC/-1, klass B.

Förankring
Teqbase ger möjlighet till förankring av stöttor. Vid stora belastningar bör utdragningsförsök genomföras föra att fastställa förankringsförmågan.

Produktionskapacitet
Cirka 1 500 m²/dag.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR


Gällande:

  • Detaljlösningar
  • Besiktning
  • Referenslista

Kontakta vårt kontor.

För Er som kräver kvalitet:

  • Planläggning
  • Rådgivning
  • Produktion
  • Underhåll

Vi levererar:
Kompletta industrigolv
Renovering av befintliga golv
Rengörings- och underhållsmedel till Teqton’s golvsortiment

Internationell, kundorienterad problemlösning
Erfarenhet och framgång i mer än 35 år
Över 1 miljon m² industrigolv läggs ut årligen
Kvalitetskontroller
Forskning och utveckling

TEQPLAN

Teqplan är nästa steg i byggandet av ditt nya golv. Teqplan är särskilt lämpligt överallt där vatten, olja, bränsle, olika kemikalier etc. attackerar golvet. Teqplan är därför idealisk för lager- och produktionshallar och verkstäder.

DIAMANTSliPning oCH polering

Som en extra finish på Teqtons fogfria betonggolv kan de avslutas med olika former av slipning och polering. Detta gör det möjligt att välja en färdig yta efter behov, från sidenmatt yta till glansig yta. Därutöver kan en terrazzo slipas fram med salt-peppar yta, vilket lämpar sig till utställningshallar och liknande.

MER INFO OM TEQBASE?

Kontakta vår säljare Samuel för frågor och vägledning

LADDA NER VÅR PRODUKT OCH DATABLAD

Här hittar du våra tillgängliga produkt- och datablad för Teqbase.

Produktblad for Teqbase