Teqplan planeras och mäts för lagergolv

TEQPLAN, SLITSKIKT FÖR TEQBASE PASSAR UTMÄRKT FÖR LAGERGOLV!

Fogfritt, ljust, slitstarkt, stor belastningsförmåga, plant, miljövänligt, dammfritt.


Teqplan används som ett efterbehandlat slitlager ovanpå Teqbase och är lämpligt för lager-, logistik-, transport- och produktionsanläggningar.
Med sin mycket höga planhet används den också i Autostores, smalgångs- och höglager samt inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

TEQPLAN - IDEALISK MATERIALSAMMANSÄTTNING

Teqplan består av en speciell dispersion, utvald ballast och cement, vilket gör Teqplan speciellt användbart där vatten, olja, brännbart material och olika kemikalier etc. angriper golvet. Teqplan är således ytterst lämpligt för lager-, industrihallar och verkstäder.

ETT MOTSTÅNDSKRAFTIGT LAGERGOLV

Ett lagergolv har många fiender:
Vatten, olja, olika kemikalier etc. som angriper golvet. Tack vare materialsammansättningen kan Teqplan motstå dessa angrepp! Även vid långtidspåverkan från yttre miljö bevarar Teqplan sin stora resistensförmåga. Teqplan är absolut reaktionsneutralt vid kontakt med stål, vilket är en förutsättning för montage av diverse maskiner på golvet.

Se några bilder från processen i samband med konstruktionen av vår Teqplan-produkt

KAN FOGAR UNDVIKAS?

JA! Varje fog, varje hjul, varje ojämnhet i golvbeläggningen kan orsaka problem; särskilt vid hård belastning och dagligt bruk. Därför läggs Teqplan fogfritt, även vid tusentals kvadratmeter. Teqplan är tack vare sitt oorganiska bindemedel så tätt i sin struktur att slitage och skador praktiskt taget inte uppstår. Fördelen med dessa egenskaper är att Teqplan ger dig en sund och dammfri arbetsplats med lägre underhållskostnader för truckar, lyftvagnar etc.

KOMFORTABELT, EKONOMISKT OCH MILJÖVÄNLIGT

I fackkretsar har man konstaterat att Teqplan- lagergolv är mycket motståndskraftigt och nästan underhållsfritt – även efter flera års slitage! Användningen av Teqplan gagnar inte bara verksamhetens ekonomi utan skonar även miljön, eftersom dispersionen inte innehåller några giftiga lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

Bindemedel
Polymer-dispersion och cement

Tillsatsmaterial
Granitskärvor och sand

Underlag
Teqbase eller betong min. 25 MPa.

Utläggning
Manuellt eller maskinellt ca 800 m²/dag. Temperatur minst + 5°C. Byggnaden skall vid utläggningen vara tillsluten (fönster, dörrar och portar skall vara stängda och taktäckningen vattentät).

Yttjocklek
10–30 mm.

Härdningstid
Gångbar efter ca 2 dagar (beroende på temperatur). Belastningsbar efter ca 4 dagar.

Densitet
Ca 2,0–2,2 ton/m³.

Punktbelastning
Upp till 100 kN på 0,1 x 0,1 m. Provat enligt DIN 18 560

Ytjämnhet
Enligt HUS AMA Tabell 43.DC/-1 Klass A. Möjlighet för uperplanhet enligt DIN 15 185 för användning av tvångsstyrda truckar.

Slitstyrka
Enligt HUS AMA tabell ESE/6 klass A.

Tryckhållfasthet
Min. 50 N/mm².

Böjhållfasthet
Ca 10 N/mm².

Elektrisk avledningsförmåga
Gnistfri, ej brännbar enligt DIN 51 953 mellan 104 och 107 ohm, ingen statisk elektricitet.

Fogar
Normalt fogfri, vid belastad etagebyggnation skall fogar säkras med fogprofil.

Färg
Ljust cementgrå.

Garanti
5 år enligt AB 04.

Motståndsförmåga
Vattenbeständig, motståndskraftig mot de flesta oljor och kemikalier.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR


Gällande:

  • Detaljlösningar
  • Besiktning
  • Referenslista

Kontakta vårt kontor.

För Er som kräver kvalitet:

  • Planläggning
  • Rådgivning
  • Produktion
  • Underhåll

Vi levererar:

Kompletta industrigolv
Renovering av befintliga golv
Rengörings- och underhållsmedel till Teqton’s golvsortiment

Internationell, kundorienterad problemlösning
Erfarenhet och framgång i mer än 35 år
Över 1 miljon m² industrigolv läggs ut årligen
Kvalitetskontroller
Forskning och utveckling

TEQBASE UNDERLAG

Teqplan används som slitlager ovanpå Teqbase.
Teqbase används som undergolv för alla typer av Teqton-slitlager och kan i många fall vara ett alternativ till armerade betonggolv.

DIAMANTSliPning oCH polering

Som en extra finish på Teqtons fogfria golv kan de avslutas med olika former av slipning och polering. Detta gör det möjligt att välja en färdig yta efter behov, från sidenmatt yta till glansig yta. Därutöver kan en terrazzo slipas fram med salt-peppar yta, vilket lämpar sig till utställningshallar och liknande.

Samuel Ribberfors

MER INFO OM TEQPLAN?

Kontakta vår säljare Samuel för frågor och vägledning

LADDA NER VÅR PRODUKT OCH DATABLAD

Här hittar du våra tillgängliga produkt- och datablad för Teqplan

Produktblad for Teqplan

Broschyr teqbase-plan betonggolvssytem

Detaljetegning