MILJÖN

På Teqton har vi fokus på miljön och att vår påverkan på världen härrör från återvinning och från genomtänkta miljölösningar.


Byggprocessen är materialintensiv och kräver därför hänsyn även vid resursval. Därför gör vi på Teqton också ett helt medvetet val vad gäller leverantörer och råvaror, vilket är avgörande. Att använda hållbara material på ett effektivt sätt ökar möjligheten till återvinning och skapar en förberedelse för miljön.

Det handlar därför inte bara om att välja ut och minska våra resurser, utan också om att använda de rätta på rätt sätt.

VÅRD OM MILJÖN

Det förväntas att leverantörer har utvecklat och implementerat en miljöpolicy och att de arbetar i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar om miljöskydd. Vi strävar efter att minska vårt företags miljöpåverkan.

HANTERING AV FARLIGT MATERIAL

Kemikalier och andra material som identifieras som farliga när de släpps ut i miljön måste hanteras korrekt. Detta innebär att försiktighet krävs vid hantering, flytt, förvaring, återvinning eller kassering av dem. Användningen av farliga material bör minimeras när andra mindre farliga alternativ finns tillgängliga.

MINIMERING AV RESURSFÖRBRUKNING; AVFALL OCH UTSLÄPP

Kontinuerliga förbättringar av resurseffektivitet integreras i ledning och verksamhet. Avfall av alla slag och utsläpp till luft, vatten och mark ska minimeras, karakteriseras och övervakas.

VÅR ANSTRÄVNING MED DE GLOBALA MÅLEN

Se hur vi på Teqton Group arbetar med världsmålen, så att vi kan bidra till att påverka klimatförändringarna positivt.

OM TEQTON

Du kan lära dig mycket mer om oss och våra produkter, där miljö och certifieringar är en naturlig del av processen.

TEQTONS ARBETE MED MILJÖ OCH CSR

Teqton lägger grunden för en hållbar och grönare framtid.

Samuel Ribberfors

MER INFO OM TEQTONS ARBETE?

Kontakta Samuel Ribberfors för frågor och vägledning