FN:S 17 GLOBALA MÅL

På Teqton arbetar vi för att göra vårt för att förbättra och lyckas med att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål och skapa en bättre plats för oss alla.


Världen står inför många svåra utmaningar som bara kan lösas genom gemensamma ansträngningar. Därför försöker vi på Teqton göra vår del för att förbättra och lyckas med att uppnå FN:s hållbara världsmål.

DE 17 VÄRLDSMÅLEN

De globala målen omfattar 17 specifika mål och 169 delmål. På Teqton har vi valt att fokusera på följande:

Nr. 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Däribland punkt 8.8 som beskriver arbetsmiljön och punkt 8.9 som främjar hållbart arbete.

Nr. 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Inklusive punkt 9.1 som handlar om att bygga en robust och hållbar infrastruktur.

Nr. 12, Hållbar konsumtion och produktion
Inklusive punkt 12.6 som handlar om att använda hållbara metoder och informera om detta i rapporterna.

Nr. 13, Bekämpa klimatförändringarna

Nr. 17, Genomförande och partnerskap

HÅLLBARHET OCH CSR

Två huvudfaktorer som har en negativ påverkan på miljön under en byggprocess är järn och vatten. Därför är det nödvändigt från start av ett projekt att ha underleverantörer där valet av produkter faller i linje med kravet på förnuftig resursanvändning.
Teqton levererar fogfria polymergolv helt fria från armeringsjärn och stålfibrer som vanligtvis finns i industrigolv. Avfallet från byggprocessen hålls till ett absolut minimum.
Teqton har slagit sig ihop med DTU (Danmarks Tekniska Universitet), som testar våra produkter för att se i vilken utsträckning återvunnet material kan tillsättas mixen, utan att kompromissa med de unika egenskaperna hos Teqtons fogfria golv.

På Teqton försöker vi inte bara förbättra vårt miljöavtryck, utan också vårt sociala fotavtryck.

Vi arbetar ständigt för att säkerställa bra arbetsvillkor med skälig lön enligt danska anställningsbestämmelser.
Arbetet med vår värdekedja och samarbetet med våra kunder bidrar till att det inte bara är fokus på våra produkters hållbarhet utan även arbetsförhållanden och hållbarheten i hela värdekedjan som helhet.

CYKEL FÖR VÅR AFFÄRSPRAXIS

Vi gör inte bara en livscykelanalys av de projekt som Teqton genomför, utan även på hela vår verksamhet för att säkerställa att vi håller vår verksamhet sund och hållbar.

Teqtons cykel av vår affärspraxis.

I vår modell ovan kan du se de olika punkter vi arbetar med.
Huvudpunkterna är:

Erfarenhet
På Teqton har vi mer än 40 års erfarenhet av renovering och nybyggnation. Genom åren har vi levererat flera miljoner kvadratmeter fogfria betonggolv, och i flera länder. Vi har därför haft mycket praktik och expertis för att kunna säkerställa hög kvalitet och långvariga golvlösningar.

Planeten
Vi planerar och arbetar ständigt för att minska vårt miljöavtryck. Detta gäller inte bara i enskilda och specifika projekt, utan i alla aspekter av vår verksamhet och relationer.
Det betyder också att vi ständigt arbetar med att hitta nya innovativa sätt att minska avfall och resursförbrukning.

Ordning
Affärer, människor och hållbarhet hänger onekligen ihop. Det är också därför vi driver vår projekt på ett sådant sätt att människor och hållbarhet står i fokus.

Så bygger vi en hållbar framtid för kommande generationer!

VÅR ANSTRÄVNING MED DE GLOBALA MÅLEN

Se hur vi på Teqton Group arbetar med världsmålen, så att vi kan bidra till att påverka klimatförändringarna positivt.

TEQTONS PRODUKTER

Du kan lära dig mycket mer om våra produkter, där miljö och certifieringar är en naturlig del av processen.

TEQTONS ARBETE MED MILJÖ OCH CSR

Teqton lägger grunden för en hållbar och grönare framtid.

Samuel Ribberfors

MER INFO OM TEQTONS ARBETE?

Kontakta Samuel Ribberfors för frågor och vägledning