Lastbilar som står vid stor lagerlokal

VÄLTBETONG - ANPASSAD FÖR UTOMHUSBRUK

Den överlägsna prestandan och de ekonomiska fördelarna med vältbetong för hårt belastade industriytor är en win-win för entreprenörer och brukare.


Metoden att använda sig av vältbetong är både snabb och konkurrenskraftig. Under sin livslängd uppvisar vältbetongen avsevärt lägre underhållskostnader eftersom den inte får spår eller försämras under extrema frys- eller tö-förhållanden och motstår påfrestningar och dagligt slitage av tunga, höga trafikbelastningar.

 

VAD ÄR VÄLTBETONG?

Vältkomprimerad betong – eller Vältbetong – är en speciell blandning av betong som har samma ingredienser som konventionell betong, bara med ett annat blandningsförhållande. Vältbetong innehåller ballast, cement och vatten, men är mycket torrare - i regel jordfuktig i sin konsistens. Den läggs ut på ett sätt som liknar markentreprenörens arbetsmetoder – ofta med dumper – och finplaneras sedan med en modifierad väghyvel . Efter justering i höjd komprimeras betongen med en vält och markvibrator samt skuras med åkglättare. Processen kräver ingen efterbehandling. Efter två till tre dagar sågas ytan i ett avstånd om 10x10m.

 

NÄR SKA MAN ANVÄNDA VÄLTBETONG?

Traditionellt har vältbetongen använts för motorvägar och kraftverksdammar, men används i allt högre grad som en snabb och ekonomisk konstruktionslösning för tungt trafikerade parkerings- och industriplaner.

Vältbetong används när styrka, hållbarhet och snabb konstruktion är primära behov för projektet. Exempel på användningsområden är:

  • Hamn- och distributionsanläggningar
  • Parkerings-, utomhuslager- och uppställningsytor
  • Flygplatser och omlastningscentraler järnväg/lastbil

 

FÖRDELAR MED VÄLTBETONG

Ingen spårbildning, inga gropar – den höga hållfastheten hos vältbetong eliminerar vanliga och kostsamma problem som ofta är fallet med asfaltbeläggningar. Vältbetongen motstår inte bara spårbildning, den har även egenskaper såsom:

  • Deformeras inte under tunga, koncentrerade belastningar
  • Försämras inte av spill av bränsle och hydraul vätskor
  • Blir inte mjukare vid höga temperaturer

Stor betongtillverknings- och utläggningskapacitet borgar för dess fina ekonomi. Produktionstakten blir stor tack vare blandare med stor kapacitet – vanligtvis genomströmningsblandare – på eller nära byggarbetsplatsen. Kontinuerlig blandningsteknik gör det möjligt att släppa ut ett konstant flöde av blandat material för att hålla jämna steg med de snabba konstruktions- och färdigställandebehoven.

TEKNISKA DATA

Fogar

Sågade fogar 10x10m som lämnas öppna.

Normaltjocklek

Genomsnittlig tjocklek är 220 mm – större vid behov.

Arbetstemperatur

Frostfri miljö.

Produktionskapacitet

Cirka 1 000 m²/dag.

Belastning

Beroende på underlag och golvtjocklek: Utbredd last upp till 200 kN/m². Punktlast upp till 100 kN på 0,1 x 0,1 m. Vid speciella belastningar och osäkra grundförhållanden skall en geoteknisk undersökning genomföras.

Planhet

Enligt HUS AMA tabell 43.DC/-1, klass B. Gjuts normalt med ca 1% fall.

VILL DU PRATA?

Behöver du information om hur epoxiremsor kan hjälpa till att strukturera dina arbetsflöden eller när ett helt målat golv kan vara en bra lösning? Skicka gärna ett mejl med din begäran så får vi rätt anställd att kontakta dig.

Samuel Ribberfors

BEHÖVER DU VÄGLEDNING?

Kontakta Samuel för frågor och vägledning