EPD / MILJÖDEKLARATION

Teqton kan tillhandahålla en EPD som dokumenterar miljöegenskaperna hos vår leverans.


En EPD (Environmental Product Declaration), som på svenska kallas en miljövarudeklaration, dokumenterar om en byggprodukt uppfyller de miljöegenskaper och standarder som har gjorts i europeiska och internationella länder.

På Teqton tar vi fram miljövarudeklarationer (EPD) som informerar beställare, arkitekter och konsulter om hur mycket som kan optimeras för att uppnå hållbara byggnader.

.

 

VAD KAN DU GÖRA?

Det finns ett antal förändringar i konstruktionen som kan göras för att minimera CO2-avtrycket. I själva konstruktionen kan väggtjocklek, isolering och armering justeras – eller bara generellt använda produkter med lägre CO2-avtryck.

Det är även möjligt att använda återvunnen betong, vilket vi även erbjuder i vår leverans. Genom att använda rester från vår egen produktion när golven gjuts minskar även CO2-avtrycket. Det kan dock även vara återvunnen betong från rivna byggnader, vilket är dokumenterat.

 

LADDA NED EPD PÅ TEQTONS PRODUKTER

Du kan ladda ner vår EPD förberedd för våra produkter på engelska.

TEQTONS OFFICIELLA EPD PÅ TEQBASE OCH TEQPLAN

Du kan också hitta den officiella EPD hos International EPD System på deras hemsida.

TEQTONS PRODUKTER

Du kan lära dig mycket mer om våra produkter, där miljö och certifieringar är en naturlig del av processen.

Samuel Ribberfors

MER INFO OM EPD?

Kontakta Samuel Ribberfors för frågor och vägledning