MILJØCERTIFICERINGEN BREEAM 

BREEAM er et de største miljøcertificeringssystemer der anvendes, som er byggebranchens værktøj til at måle miljøpræsentationen. Teqton kan levere LCA og EPD, så du kan opnå certificeringen. 


Den britiske miljøcertificeringsordning til bygninger BREEAM er i dag et af de største miljøcertificeringssystemer der anvendes i Europa. Dette skyldes de høje bæredygtighedskrav og fokus på at bygge fremtidssikrede bygninger.

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, og fås i forskellige varianter alt efter type af ejendom. Det gode ved certificeringen er også, at det gør det muligt at sammenligne byggeriers niveau af bæredygtighed i en international sammenhæng.

HVORDAN VURDERES BYGGERIER?

Miljøpræsentationen vurderes indenfor forskellige områder, og med mindstekrav til bl.a. projektledelse, energianvendelse, indeklima (ventilation og belysning) og arealudnyttelse.

Vurderingen resulterer i karakteren acceptable, pass, good, very good, excellent eller outstanding.

TEQTONS PRODUKTER

Du kan blive meget klogere på vores produkter, hvor miljø og certificeringer er en naturlig del af processen.

MERE INFO OM BREEAM?

Kontakt Ole Skov for spørgsmål og vejledning