MILJØET

I Teqton har vi øje for miljøet og for at vores påvirkning på verden opstår af genanvendelse og af miljømæssige gennemtænkte løsninger.


Byggeprocessen er intensiv hvad angår materialer, og kræver derfor også omtanke når der udvælges ressourcer. Derfor tager vi i Teqton også et helt bevidst valg omkring leverandører og råvarer, som er afgørende. Anvendelse af bæredygtige materialer på en effektiv måde, øger muligheden for genanvendelse, og skaber en forberedring af miljøet.

Det handler altså ikke kun om at udvælge og reducere vores ressourcer, men også om at anvende de rigtige på den korrekte måde.

OMSORG FOR MILJØET

Det forventes, at leverandører har udviklet og implementeret en miljøpolitik og opererer i overensstemmelse med alle gældende love og regler vedrørende miljøbeskyttelse. Vi bestræber os på at reducere vores virksomheds miljøpåvirkning.

HÅNDTERING AF FARLIGE MATERIALER

Kemikalier og andre materialer, der identificeres som farlige, når de frigives til miljøet, skal håndteres korrekt. Det betyder, at det kræver omtanke når de skal håndteres, flyttes, opbevares, genbruges eller bortskaffes. Brugen af farlige materialer bør minimeres, når andre mindre farlige alternativer er tilgængelige.

MINIMERING AF RESSOURCEFORBRUG; SPILD OG EMISSIONER

Kontinuerlige forbedringer i ressourceeffektivitet er integreret i ledelse og drift. Affald af alle typer og emissioner til luft, vand og jord skal minimeres, karakteriseres og overvåges.

VORES INDSATS MED VERDENSMÅLENE

Se hvordan vi i Teqton Group arbejder med verdensmålene, så vi kan være med til at påvirke klimaforandringerne positivt.

OM TEQTON

Du kan blive meget klogere på os og vores produkter, hvor miljø og certificeringer er en naturlig del af processen.

TEQTONS ARBEJDE MED MILJØ OG CSR

Teqton lægger grundlaget for en bæredygtig og grønnere fremtid.

MERE INFO OM TEQTONS ARBEJDE?

Kontakt Ole Skov for spørgsmål og vejledning