TEQBASE
- BÆRELAG FOR TEQPLAN

Det ideelle underlag for industrigulve! Fugefrit, stor belastningsevne, tidsbesparende.


Teqbase kan anvendes i alle typer industri- og lagerhaller og egner sig også glimrende til robot og kranlager faciliteter samt autostores.

Baselaget kan i mange tilfælde være et alternativ til armerede betongulve og dermed være med til at spare både tid og penge i byggeprocessen.

Teqbase anvendes som undergulv for Teqton-slidlag samt for klinkebelægninger og marmorsplitfliser..

TEQBASE - SYSTEM FRA STARTEN

Et industrigulv er ikke som en almindelig handelsvare. Det skal tilpasses den enkelte kundes behov – noget, der alene opnås gennem personlig rådgivning og individuelle løsninger.

Teqton leverer den komplette fuge fri løsning, hvor undergulv, slidlag og overfladebehandling supplerer hinanden, og resultatet er høj kvalitet og funktionalitet takket være systemløsningen.

BASIS ER TEQBASE

Grundlaget for den svindfattige Teqbase, er nøje udvalgte cementtyper og et støbemix sammensat af kornstørrelser, der opfylder vores krav til komprimering og bearbejdning.
Dette sammen med et nøje kontrolleret vand/cement-indhold, gør det muligt at lave de enorme gulve uden dilatationsfuger.

BASELAGET SOM ARBEJDSPLATFORM

En af de helt store fordele for enhver Hoved/Totalentreprenør er muligheden for at anvende Teqbase som monteringsplatform for alle igennem hele byggeprocessen.
Et arbejdsteam kan udlægge mere end 1.500m² gulv om dagen og allerede efter få dage kan Teqbase tages i brug af det tunge løftegrej og transportmaskiner.
Alle fra monteringskran til maler bruger Teqbase som sikkert og stabilt underlag for deres arbejder og undgår dermed alt hvad der hedder midlertidige køreveje og mudder efter ethvert regnskyl.
Når der er tale om elementmontage, forankres disse sikkert i baselaget og overflødiggør dermed de besværlige arbejder med hjælpefundamenter der ellers skal tænkes ind i udgifter og tidsplan.

På det fugefrie Teqbase bærelag udlægges, efter tilstrækkelig afhærdning, et Teqplan slidlag tilpasset kundens behov. Dette udføres ligeledes med fugefri overflade og dyre fugekonstruktioner er dermed overflødige.

VI ER KRITISKE, NÅR DET GÆLDER NØJAGTIGHED

For at opnå det bedste resultat anvender vi den nyeste laserteknologi, som styrer nivelleringselektronikken på vore specieludlægningsmaskiner.

BESPARENDE FOR ØKONOMI OG MILJØ

Teqbase er et uarmeret gulv. Det vil sige at det der normalt er en meget tung post i miljøberegningen af et projekt, nemlig de store mængder armeringsjern, fuldstændig kan udelades.
I det omfang det er muligt, er det lokale grusgrave og vognmænd der leverer grusmaterialer til Teqtons projekter.
På denne måde forsøger vi at holde transportafstandene så små som muligt og dermed begrænse, ikke bare udgifterne til bygherren, men også klimaaftrykket så meget som vi kan.

VORES KNOW-HOW ER JERES FORDEL

Tag Teqbase/Teqplan – systemet med allerede i planlægningsfasen. Det betaler sig. Vore fagfolk besidder et maksimum af knowhow og erfaring, der hjælper med til at holde omkostningerne nede. Kontakt os allerede nu.

Er Arkitekten ved at udfærdige tegningsmaterialet, kan Teqtons detaljetegninger herunder trækkes direkte over og anvendes til de forskellige løsninger.

TEKNISKE DATA

Underlag
Komprimeret sandpude, nøddesten eller stabilt grus testen med pladebelastningsforsøg, jf. DIN 18134, hvor Ev2 > 80N/mm2 og forholdet Ev2/Ev1 < 2,5. Teqbase kan også udlægges på polystyren isolering med styrke som mx250 eller bedre.

Fuger
Normalt fugefri overflade. Skillefuger i Teqbase ved alle fundamenter og tilstødende bygningsdele samt knasfuger ved dagstøbeskel. Ved overgange og tilslutninger laves systemløsninger.

Normaltykkelse
Gennemsnitlig 18 cm – større tykkelser efter behov.

Arbejdstemperatur
Frostfrit.

Belastning
Afhængig af underlaget og konstruktionstykkelsen: Fladebelastning på op til 200 kN/m2 Punktbelastning op til 100 kN på 0,1 x 0,1 m. Ved specielle belastninger og vanskelige underlag bør der foretages specielle geotekniske undersøgelser af sætningsforholdene..

Planhed
Iflg. DIN 18202, tabel 3, linie 2.

Forankring
Teqbase giver mulighed for forankring af støtter og elementstøtter. Ved større belastninger bør der foretages aftrækningsforsøg. Velegnet til opstilling af maskiner og reoler.

Dagsydelse
Ca. 1.500 m2 pr. dag pr. arbejdsteam

TEQPLAN

Teqplan er næste led i anlæggelsen af jeres nye gulv. Teqplan er specielt velegnet overalt hvor vand, olie, brændstof, forskellige kemikalier ect. angriber gulvet. Teqplan er således ideel til lager - og produktionshaller og værksteder.

SLIBNING OG POLERING

Som en ekstra finish på Teqtons fugefrie betongulve kan de afsluttes med forskellige former for slibning og polering. Dette giver mulighed for at vælge færdig overflade efter behov, lige fra det glittede over det slebne til det helt blankpolerede, der i stil med terrazzogulve kan bruges i udstillingshaller og lignende.

MERE INFO OM TEQBASE?

Kontakt salgsansvarlig Ole Skov for spørgsmål og vejledning

DOWNLOAD VORES PRODUKT- OG DATABLADE

Her finder du vores tilgængelige produkt- og datablade for Teqbase.

Produktblad for Teqbase