GOD FORRETNINGSETIK

I Teqton er vores forretning baseret på en god forretningsetik, og leverandører skal leve op til særlige etiske krav. Disse så vi sikre, at vores materialer bliver skabt i overensstemmelse med gode menneskelige vilkår.


I Teqton har vi stor fokus på menneskers rettigheder. Det er vigtig for os, at vores leverandører og samarbejdspartnere lever op til helt fastlagte krav omkring deres medarbejderes rettigheder.

RESPEKTER MENNESKERETTIGHEDERNE

Vi forventer, at vores leverandører, deres underleverandører og vores forretningspartnere støtter og anerkender De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder og sikrer, at de ikke er involveret i menneskerettighedskrænkelser.

BRUG IKKE BØRNE- ELLER TVANGSARBEJDE

Vores leverandører og forretningspartnere vil ikke bruge børnearbejde, ufrivilligt arbejde, gældsbundet arbejde eller tvangsarbejde.

TILLAD IKKE DISKRIMINATION ELLER CHIKANE

Alle medarbejdere vil blive behandlet med respekt og værdighed. Ingen medarbejdere vil blive udsat for fysisk, seksuel, psykologisk eller verbal overgreb eller chikane, relateret til nogen aspekter af deres køn, race, religion, alder, livsstil, baggrund eller oprindelse.

Vi giver de samme muligheder til alle og sigter efter at respektere forskelligheder.

TILLAD FORENINGSFRIHED OG KOLLEKTIVE FORHANDLINGER

Leverandører skal respektere medarbejdernes ret til frit at associere, organisere sig og forhandle kollektivt i overensstemmelse med gældende love, regler og konventioner.

SØRG FOR ET SIKKERT OG SUNDT ARBEJDSMILJØ

Medarbejderne skal have en sikker og sund arbejdsplads i overensstemmelse med gældende love og regler.

SØRG FOR GENNEMSIGTIGE ARBEJDSTIDER OG KOMPENSATION

Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med gældende love. Arbejdstagere bør have kontrakter, der fastsætter deres arbejdstid og løn. Alle lønninger skal betales uden forsinkelse og i overensstemmelse med gældende love.

VORES INDSATS MED VERDENSMÅLENE

Se hvordan vi i Teqton Group arbejder med verdensmålene, så vi kan være med til at påvirke klimaforandringerne positivt.

OM TEQTON

Du kan blive meget klogere på vores produkter, hvor miljø og certificeringer er en naturlig del af processen.

TEQTONS ARBEJDE MED MILJØ OG CSR

Teqton lægger grundlaget for en bæredygtig og grønnere fremtid.

MERE INFO OM TEQTON?

Kontakt Ole Skov for spørgsmål og vejledning