LOKAL ARBEJDSKRAFT

I Teqton anvender vi bl.a. lokal arbejdskraft fra de områder hvori vores fugefrie betongulvprodukter bliver etableret. 


Teqton arbejder fokuseret på at nedbringe CO2 forbruget og lave bæredygtige løsninger. Gennem de sidste to år er der blevet arbejdet på opbygningen af LCA og EPD på Teqtons produkter, hvilket også tydeliggør det grønne fokus vi har i alle step af vores forretning. Det er lige fra det specifikke produkt, opbygningsprocessen og de løbende driftsmæssige elementer som ubemærket også indgår i processen.

Som et led i disse værdier, arbejder vi i Teqton også med de 17 Verdensmål. Især verdensmål 8.9, som omhandler at fremme lokalt arbejde.

Et par eksempler på det vi gør er:

I SELVE PRODUKTERNE

Vores Teqplan systemgulv er i sig selv et stærkt og bæredygtigt gulvprodukt. Dette skyldes bl.a. at vi ikke anvender armering i løsningerne, men i stedet producerer en betonblanding med rette elementer for at sikre en fugefri og slidstærk gulvløsning.

For at holde udgifter og miljøbelastning så lav som mulig, hentes materialerne til gulvene fra lokale grusgrave tæt på byggepladser og transporteres af lokale vognmænd.

OPBYGNINGSPROCESSEN

Vores fugefrie betongulve produceres og leveres overalt i Danmark og Skandinavien.

De store krav til et fornuftigt brug af vores resurser og materialernes korte afstande til byggepladserne går igen i alle lande og byggerierne gavner derfor også lokale virksomheder vi indgår samarbejde med i alle de områder hvor der bygges og købes materialer.

De medarbejdere som servicerer vores maskiner akut, eller på anden måde hjælper til i opbygningsprocessen er altid fra lokalområdet, der hvor vi er i gang med at etablere nye betongulve fra Teqton.

DRIFTMÆSSIGE ELEMENTER

På vores domicil i Fuglebjerg, gør vi også hvad vi kan for at fremme lokalt arbejde.
Teqtons maskiner skal ligesom alle andres, vedligeholdes og serviceres. Det bliver de gjort af vores lokale samarbejdspartnere, hvor vi benytter en autoriseret el-installatør fra Eltran ApS samt mekanikere fra Kyse Smedie- og Maskinværksted.

Det er også disse folk der ind i mellem tager rundt på vores pladser for at servicere og reparere maskiner og materiel der har brug for det.

På billedet ses vores elektriker René fra Eltran her i Fuglebjerg og til højre Morten fra Kyse Auto og Maskinværksted.

OM TEQTON

Du kan blive meget klogere på vores produkter, hvor miljø og certificeringer er en naturlig del af processen.

TEQTONS ARBEJDE MED MILJØ OG CSR

Teqton lægger grundlaget for en bæredygtig og grønnere fremtid.

MERE INFO OM TEQTON?

Kontakt Ole Skov for spørgsmål og vejledning