VORES ARBEJDE FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

I Teqton bidrager vi med produkter og løsninger, som baner vejen for en bæredygtig fremtid.


Teqton er en vidensdrevet virksomhed med mere end 40 års erfaring indenfor renovering og nybygning - og i den tid har vi udlagt adskillige mio m2 gulve i flere lande.

Bæredygtighed er en del af vores DNA, en nøglekompetence og en forretningskritisk faktor, hvilket gør det til et kontinuerligt arbejde.
Vi er på forkant med bæredygtige løsninger til vores kunder.

VI ER FORPLIGTET

Vi er forpligtet til at drive en ansvarlig og bæredygtig forretning. At sikre, at vores produkter produceres under ansvarlige forhold, er kernen i denne forpligtelse, og i opfyldelse af vores ambition forventer vi, at vores leverandører og andre forretningspartnere - arbejder ansvarligt og handler med integritet, retfærdighed og ansvarlighed i alle aspekter af deres forretning.

Vores forpligtelse indebærer at have processer på plads til at forebygge og håndtere negative påvirkninger af menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder klima og anti-korruption. Vi bruger vores adfærdskodeks til at guide vores måde at drive forretning på og til at støtte os i at udvælge og fastholde forretningspartnere, der deler vores forpligtelse til ansvarlig og bæredygtig produktion som defineret af internationalt aftalte konventioner, standarder og retningslinjer. For yderligere information henvises til vores Code of Conduct.

Vi søger at bruge ressourcer effektivt og arbejder for at levere bæredygtig værdi ved at være på forkant med ny innovativ produktudvikling. Ansvarlig brug af kvalitetsressourcer sikrer længerevarende løsninger, som både er mere økonomiske og bedre for miljøet.

VORES INDSATS MED VERDENSMÅLENE

Se hvordan vi i Teqton Group arbejder med verdensmålene, så vi kan være med til at påvirke klimaforandringerne positivt.

BÆREDYGTIGHED OG CSR

Teqton leverer fugefri polymergulve helt fri for armeringsjernet og stålfibre, der typisk findes i industrigulve.
Netop forbruget af jern og cement er faktorer der vejer tungt i miljøregnskabet og det er nødvendigt fra starten af et projekt at have underleverandører, hvor valget af produkter falder i tråd med kravet om fornuftig ressourceanvendelse.

Dette kan Teqton.

Med fokus på fornuftigt brug af ressourcer, korte afstande fra grusgrav til produktionssted og kontrol med at affald fra byggeprocessen holdes på et absolut minimum, ligger Teqton i front når det gælder om at holde miljøbelastningen på et minimum.
Teqton arbejder desuden på muligheden for at anvende genbrugsmaterialer i byggeprocessen, for at opnå yderligere besparelser på det grønne regnskab..

I Teqton forsøger vi ikke kun at forbedre vores miljømæssige fodaftryk, men også vores sociale fodaftryk.

Vi arbejder konstant på at sikre gode arbejdsforhold med fair løn efter danske ansættelsesregler.

Arbejdet med vores værdikæde og samarbejdet med vores kunder er med til at sikre, at der ikke kun er fokus på vores produkters bæredygtighed, men også arbejdsbetingelser og hele værdikædens bæredygtighed i helhed.

CYKLUS OVER VORES FORRETNINGSPRAKSIS

Vi udfører ikke kun en livscyklusvurdering på de projekter Teqton udfører, men også på hele vores forretning, så vi sikrer at vi holder vores forretning sund og bæredygtig.

Teqtons cyklus over vores forretningspraksis.

I vores model ovenfor, kan du se de forskellige punkter vi arbejder med.
Hovedpunkterne er:

Øvelse
Vi har hos Teqton har mere end 40 års erfaring med renovering og nybyggeri. Gennem årene har vi leveret flere millioner m2 fugefri betongulve - i flere lande. Vi har derfor i den grad oparbejdet erfaring og ekspertise til, at kunne sikre en høj kvalitet og langtidsholdbare gulvløsninger.

Planeten
Vi indtænker og arbejder hele tiden på, at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Det gælder ikke kun i individuelle og specifikke projekter, men i alle aspekter af vores forretning og relationer.
Det betyder også, at vi hele tiden arbejder på at finde nye, innovative måder at reducere spild og ressourceforbrug.

Ordentlighed
Forretning, mennesker og bæredygtighed hænger ubestrideligt sammen. Det er også derfor, at vi i alle aspekter driver ordentlig forretning hvor mennesker og bæredygtighed er i fokus.

Sådan bygger vi en bæredygtig fremtid for kommende generationer!

VORES PRODUKTER

Teqtons fugefrie betongulve er et godt valg, både i forhold til miljøet og til jeres nye gulv. Teqbase er grundlaget og kan også benyttes som arbejdsplatform for selve byggeriet. Slutligt placeres slidlaget Teqplan, som der kan benyttes som det er i lagerhaller mv. eller få slibninger som egner sig til butik og kontormiljøer

TEQTONS ARBEJDE MED MILJØ OG CSR

Teqton lægger grundlaget for en bæredygtig og grønnere fremtid.

MERE INFO OM TEQTONS ARBEJDE?

Kontakt Ole Skov for spørgsmål og vejledning i vores produkter og tilgængelige certificeringer