FN'S 17 VERDENSMÅL

I Teqton arbejder vi på at gøre vores del til at forbedre og lykkes med at nå FN's bæredytige udviklingsmål og skabe et bedre sted for os alle.


Verden står over for mange vanskelige udfordringer, som kun kan løses gennem fælles indsats. Derfor forsøger vi i Teqton at gøre vores del til at forbedre og lykkes med at nå FN’s bæredygtige verdensmål og skabe et bedre sted for alle.

DE 17 VERDENSMÅL

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. I Teqton har vi valgt at fokusere på følgende verdensmål:

Nr. 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst
Herunder punkt 8.8 som beskriver arbejdsmiljøet og punkt 8.9 som fremmer bæredygtigt arbejde.

Nr. 9, Industri, innovation og infrastruktur
Herunder punkt 9.1 som omhandler at bygge robust og holdbar infrastruktur.

Nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion
Herunder punkt 12.6 som omhandler at benytte bæredygtig praksis og oplyse herom i rapporterne.

Nr. 13, Klimaindsats

Nr. 17, Partnerskaber for handling

BÆREDYGTIGHED OG CSR

To hovedfaktorer, der har en negativ indvirkning på miljøet under en byggeproces, er jern og vand. Derfor er det nødvendigt fra starten af et projekt at have underleverandører, hvor valget af produkter falder i tråd med kravet om fornuftig ressourceanvendelse.

Teqton leverer fugefri polymergulve helt fri for armeringsjernet og stålfibre, der typisk findes i industrigulve. Affald fra byggeprocessen holdes på et absolut minimum.

Teqton er gået sammen med DTU (Danmarks Tekniske Universitet), som tester vores produkter for at se, i hvilket omfang genbrugte materialer kan tilsættes blandingen, uden at gå på kompromis med de unikke kvaliteter ved Teqtons fugefrie gulve.

I Teqton forsøger vi ikke kun at forbedre vores miljømæssige fodaftryk, men også vores sociale fodaftryk.

Vi arbejder konstant på at sikre gode arbejdsforhold med fair løn efter danske ansættelsesregler.

Arbejdet med vores værdikæde og samarbejdet med vores kunder er med til at sikre, at der ikke kun er fokus på vores produkters bæredygtighed, men også arbejdsbetingelser og hele værdikædens bæredygtighed i helhed.

CYKLUS OVER VORES FORRETNINGSPRAKSIS

Vi udfører ikke kun en livscyklusvurdering på de projekter Teqton udfører, men også på hele vores forretning, så vi sikrer at vi holder vores forretning sund og bæredygtig.

Teqtons cyklus over vores forretningspraksis.

I vores model ovenfor, kan du se de forskellige punkter vi arbejder med.
Hovedpunkterne er:

Øvelse
Vi har hos Teqton har mere end 40 års erfaring med renovering og nybyggeri. Gennem årene har vi leveret flere millioner kvm fugeløse betongulve, og i flere lande. Vi har derfor i den grad haft en del praksis og ekspertise til, at kunne sikre en høj kvalitet og langtidsholdbare gulvløsninger.

Planeten
Vi indtænker og arbejder hele tiden på, at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Det gælder ikke kun i individuelle og specifikke projekter, men i alle aspekter af vores forretning og relationer.
Det betyder også, at vi hele tiden arbejder på at finde nye, innovative måder at reducere spild og ressourceforbruget.

Ordentlighed
Forretning, mennesker og bæredygtighed hænger ubestrideligt sammen. Det er også derfor, at vi i alle aspekter driver ordentlig forretning hvor mennesker og bæredygtighed er i fokus.

Sådan bygger vi en bæredygtig fremtid for kommende generationer!

VORES INDSATS MED VERDENSMÅLENE

Se hvordan vi i Teqton Group arbejder med verdensmålene, så vi kan være med til at påvirke klimaforandringerne positivt.

TEQTONS PRODUKTER

Du kan blive meget klogere på vores produkter, hvor miljø og certificeringer er en naturlig del af processen.

TEQTONS ARBEJDE MED MILJØ OG CSR

Teqton lægger grundlaget for en bæredygtig og grønnere fremtid.

MORE INFO ABOUT TEQTONS WORK?

Contact Ole Skov for questions and guidance on our products

DGNB-Certificering

Teqton kan indgå i byggerier, som tilstræber at opnå en DGNB-certificering. Med grundlag i FN's definition af bæredygtighed kan vi efterleve de standarder en sådanne certificering kræver.

EPD

Teqton kan levere en EPD, der dokumenterer vores leverances miljømæssige egenskaber. EPD'en sikrer, at de miljømæssige europæiske og internationale standarder er overholdt i produktet.

lCA - Livscyklus på produktet

Livscyklusvurdering (LCA) er en velkendt og veletableret metode til at lave et gennemskueligt og troværdig miljøregnskab.
Det er et værdifuldt værktøj, der viser miljøpåvirkningen af et produkt eller en tjeneste gennem hele dets livscyklus.

VORES ARBEJDE

I Teqton bidrager vi med produkter og løsninger, som baner vejen for en bæredygtig fremtid. Vi føler os forpligtet til, at drive en ansvarlig og bæredygtig forretning, og derfor forsøger vi også at være på forkant med bæredygtige løsninger til vores kunder.