CERTIFICERINGER, EPD OG LCA

Teqton kan være med til at sikre, at du som kunde får et bæredygtigt og pålideligt fundament.


Når der planlægges projekter i dagens samfund, er betydningen af ”grønne” aspekter afgørende.
Certificeringer og lovgivning er med til at guide kunderne mod både mere økonomiske og miljømæssige løsninger.

Teqton har de sidste par år deltaget i flere DGNB- og BREEAM-certificerede projekter.
Certificeringerne DGNB, BREEAM og LEED er blandt de mest brugte i Europa og Skandinavien og ses som en naturlig del af de fleste projekter.

Et certificeret projekt stiller store krav, ikke kun til total- og hovedentreprenørerne, men også til alle de underentreprenører, der varetager hver deres del af byggeprocessen.

Som førende i vores branche overholder Teqton de højeste standarder for, hvordan vi administrerer og driver vores forretning. Vi forsøger også at gå foran som et godt eksempel, både i vores egne projekter og som en del af branchen.

FÅ CERTIFICERINGERNE

I Teqton tilbyder vi vores kunder en LCA (Life Cycle Assessment) eller en 3. del verifikation EDP (Environmental Product Declaration) for projekter, selv før de forlader tegnebrættet.
På den måde sikrer vi grønnere og længerevarende projekter.

VAREDEKLARATION PÅ MILJØ

Når rådgivere og entreprenører ønsker en certificering, er der er en række ting, der kigges på og er forventninger til, at vi som underleverandører er i stand til at håndtere.

Noget af det, vi laver hos Teqton:

  • Vi sørger for at sortere vores affald grundigt, så vi sikrer, at alt der kan genanvendes bliver genbrugt.
  • Vi indberetter affaldsmængder
  • Vi er bevidste omkring vores forbrug af brændstof og el, og gør hvad vi kan for at reducere vores forbrug
  • Vi benytter ingen eller meget få REACH-produkter, som er produkter, der indeholder farlige og/eller giftige stoffer
  • EPD – Environmental Product Declaration
    Teqton har en høj score på vores klimaaftryk sammenlignet med lignende produkter. Vores klimaaftryk er 30 % lavere end branchegennemsnittet. Et faktum, der spiller ind i dette, er manglen på jernforstærkning i vores gulve

 

BLIV KLOGERE PÅ ALLE CERTIFICERINGERNE

Nedenfor finder du en liste over vores beskrivelse af de forskellige certificeringstyper og deklarationer.

DGNB-Certificering

Teqton kan indgå i byggerier, som tilstræber at opnå en DGNB-certificering. Med grundlag i FN's definition af bæredygtighed kan vi efterleve de standarder en sådanne certificering kræver.

BREEAM-Certificering

Teqton kan levere både LCA og EPD, så det er muligt at opnå BREEAM-certificeringen. Gør det muligt at sammenligne byggeriers niveau af bæredygtighed i internationale sammenhænge.

LEED-Certificering

Teqton kan levere både LCA og EPD, så det er muligt at opnå LEED-certificeringen. Denne indeholder aspekter til opretholdelse af standarder, som knytter sig til den miljøpåvirkning, som findes i byggeriet.

EPD

Teqton kan levere en EPD, der dokumenterer vores leverances miljømæssige egenskaber. EPD'en sikrer, at de miljømæssige europæiske og internationale standarder er overholdt i produktet.

lCA - Livscyklus på produktet

Livscyklusvurdering (LCA) er en velkendt og veletableret metode til at lave et gennemskueligt og troværdig miljøregnskab.
Det er et værdifuldt værktøj, der viser miljøpåvirkningen af et produkt eller en tjeneste gennem hele dets livscyklus.

TEQTONS PRODUKTER

Du kan blive meget klogere på vores produkter, hvor miljø og certificeringer er en naturlig del af processen.

TEQTONS ARBEJDE MED MILJØ OG CSR

Teqton lægger grundlaget for en bæredygtig og grønnere fremtid.

MERE INFO OM CERTIFICERINGER, EPD OG LCA?

Kontakt Ole Skov for spørgsmål og vejledning

GOD FORRETNINGSETIK

Teqtons samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører lever op til helt specielle krav om medarbejdernes rettigheder. Det er vigtigt for os, at vores forretning baserer sig på gode solide principper om medarbejdernes vilkår.

FN'S 17 VERDENSMÅL

I Teqton når vi FN's 17 verdensmål og vi er meget bevidste om at vores påvirkning rækker udover bæredygtighed. For os er vores miljømæssige fodaftryk vigtigt, men ligeledes er det sociale aftryk som vores forretning efterlader.